Информационен ден за възможностите по Плана за възстановяване и устойчивост за МСП
Начало: 30 август 2022,
Aa
Събитието ще представи информация за мярката „Технологична модернизация“, която предоставя безвъзмездна финансова помощ в размер на 260 млн. лв. – първата по Националния план за възстановяване и устойчивост.

Свържете се с нас