• Начало
 • Членство
 • Представителност
Aa
РТИК представлява интересите на бизнеса като участва активно в работата на държавните институции и други организации.

Представителсво на Русенска търговско-индустриална камара:

 •  Регионален съвет за развитие
 •  Областна комисия по конкурентоспособност и условия на труд
 •  Областен съвет за развитие на област Русе
 •  Постоянна комисия по заетостта към Областния съвет за развитие
 •  Областен съвет за тристранно сътрудничество
 •  РТИК сътрудничи с Дирекция  „Бюро по труда” Русе като участва в Съвет за сътрудничество, Комисия за разглеждане на бизнес проекти на безработни лица за самостоятелна стопанска дейност и  Помирителна комисия със седалище Русе.
 • Постоянна секторна комисия в областта на индустрията и новите технологии:
 • Иновационната стратегия за интелигентна специализация на Северен централен район за периода 2014-2020;
 • Отворени процедури за кандидатстване по оперативни програми за програмен период 2014-2020, релевантни на предмета на комисията;
 • Планиране на индикативния план-график за 2016.

 

 

 

Свържете се с нас